• BİLGİ VE BİLGİNİN YÖNETİMİ

Bilgi ve Bilginin Yönetimi ”isimli kitabın tanıtımı, fikir ve davranışların şekillenmesinde büyük bir öneme sahip olan bilginin temel kavramlarını ve yönetim etkinliklerini ele çalıştırmaktadır. Bu kitabın, “Enformatik”, “Bilgi ve Belge Yönetimi”, “Yönetim Bilişim Sistemleri”, “İşletme”, “İşletme Bilgi Yönetimi” gibi bölümlerin lisans ve lisansüstü eğitimi, kamu ve özel sektörde çalışan yöneticileri ve bilgi yönetimi ile mevcut herkesin faydalanması için bir kaynak olduğu kanaatindeyiz.

 

  • BİLGİ YÖNETİMİ

Bu kitabın insan hakları ile ilgili karar verme ve davranma durumu hakkında her zaman yol gösterici olan bilgi ve bilginin yönetimi ile ilgili güncel konu ve kavramları ele alıyor.

Kitapta bilgi çağının ve tüketim yeni bireyleri, “dijital yerliler” tanıtılmış; aşırı bilgi artışına değinilerek bunun tehlikeleri söz edilmiş; dijital ortam bıraktığımız “izler”, veri bilimcilerle nasıl ele alındığın-dan konuşilmiş; bilginin ve sosyal mühendislik konularına değinilmiş; iş süreçleri ve bilgi yönetim ilişkileri irdelenmiş; rekabetin olmazsa olmasıyla ilgili bilgi ve yönetiminin, rekabet haritası üzerinde yapılmamak; ülkemizden ve dünyadan başarılı ve başarısız inovasyon örnekleri verilmiş; bilgi değer zincir modeli anlatılmış ve bilgi yönetimi.

Üniversitelerin İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgi ve Belge Yönetimi ve Enformatik gibi bölümlerde lisans ve lisansüstü eğitimi, lisans ve lisansüstü ile kamu ve özel sektörde çalışanlar ve bilgi yönetimi ile çok amaçlı olacağız kanaatindeyiz.

 

  • GELECEK ÖĞRENİM 2010 – GELİŞMELER

Gelecek İçin Öğrenme Konusunda Yeniliklere İlişkin Üçüncü Uluslararası Konferansı: E-öğrenme