PROF. DR. SEVİNÇ GÜLSEÇEN

 

Prof. Dr. Sevinç Gülseçen; 1963 yılında E. Zagra’da (Bulgaristan) doğmuştur. 1980 yılında Yeşilköy 50. Yıl Lisesi’nden mezun olmuş, Lisans eğitimini 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde tamamlamış, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında almıştır. 2006 yılında aynı üniversitede Doçent, 2012 yılında ise Profesör olmuştur.

 

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Haydar Furgaç Elektronik Hesap ve Araştırma Merkezi’nde Programcı ve Sistem Analisti olarak göreve başlayan Prof. Dr. Gülseçen, 1987 yılında ise her zaman düşlediği akademik hayata İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda okutman olarak geçiş yapmıştır. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde 1997 yılında “Bilgi İşlem” sorumlusu olarak görev almıştır. 2005 yılında başlayan İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Başkanlığı ve 2012 yılında devraldığı İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü görevleri devam etmektedir. Enformatik Bölümü bünyesinde 2016 yılında açılan İÜ İnsan-Bilgisayar Etkileşimi (İBE) Laboratuvarının kurucusudur.

 

1987 ve 1988 yıllarında 3 ay süreyle YÖK – Dünya Bankası Meslek Yüksek Okulları projesi çerçevesinde ABD’de bulunmuştur. Delaware Technical and Community College’de eğitim ve öğretimi yakından izleyerek katıldığı Teknik İngilizce, Temel Bilgisayar Kavramları ve Uygulamaları ve Teknik Eğitimde Beceri Kazandırma Teknikleri kurslarına katılarak başarı sertifikaları almıştır. 1993 yılında Fransa NATO/ASI Yaz Okulu kapsamında Handwriting Recognition yurtdışı eğitimine katılmıştır. Aralık 2010 tarihinde Türk Standardları Enstitüsü Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi tarafından düzenlenen TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ve Kasım 2010 tarihinde, Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimlerini almıştır.

 

Prof. Dr. Gülseçen, halen İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü bünyesinde lisansüstü Bilgi Yönetimi, Sistem Analizi ve Tasarımı, Makine Öğrenmesi Algoritmaları ve Uygulamaları, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ile İnsan Bilgisayar Etkileşimi derslerini vermektedir. Üniversitenin farklı birimlerinde de (Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Hemşirelik Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi vd.) bilişim ağırlıklı dersler vermektedir. 1997 – 1998 Eğitim Öğretim yılında Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda Bilgisayarlararası İletişim ve Bilgi Ağları ile Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde Sistem Analizi derslerini vermiştir.

 

2008 ve 2011 yıllarında “Misafir Araştırmacı” (Visiting Scholar) statüsünde ABD’nin Indiana eyaletinin Muncie şehrinde bulunan Ball State University’de bulunmuş ve çeşitli akademik çalışmalara katılmıştır. İstanbul Üniversitesi’nin ikili ve ERASMUS anlaşmaları kapsamında ABD, Litvanya, Slovakya ve Polonya’da bulunmuş; araştırma ve ders verme faaliyetlerini gerçekleştirerek projelerde yer almıştır. Çeşitli sanayi kuruluşlarında Akbank Teftiş Heyeti Eğitimi, Akbank Stajyer Uzman Eğitimi ve Şişe Cam Programcılar Eğitimi, ABD’de İstanbul as Smart City: A Conceptual Framework (Kasım 2011), Slovakya’da Erasmus Öğretim Elemanı Hareketliliği (Nisan 2011), Litvanya’da Erasmus Öğretim Elemanı Hareketliliği (Nisan 2009) eğitim ve seminerlerini vermiştir.

 

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye Bilişim Derneği tarafından 2004 yılında başlatılan ve iki yılda bir düzenlenen International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future (Uluslararası Gelecek için Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı) konferansının eş başkanlığını yapmaktadır. International Journal of E-Adoption (IJEA)  ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergilerine hakemlik yapmaktadır. Prof. Dr. Gülseçen, Kadın ve Bilişim konuları kapsamında TBD 26. Bilişim Kurultayı’nda (19 Kasım 2009), Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı’nda (BTIE – 29-31 Mayıs 2009), Akademik Bilişim 2011’de (4 Şubat 2011), İNET-TR 2015’de (1 Aralık 2015), III. İstanbul Bilişim Kongresi’nde (29-31 Mayıs 2009), CEBIT Sinerji Zirvesi’nde (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Dünya Bankası – 25 Ekim 2013), I. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi’nde  (9 – 11 Nisan 2015), İÜ Enformatik Bölümü’nde (30 Mart 2011) düzenlenen sempozyum ve panellerde konuşmacı, panelist ya da oturumu başkanı olarak yer almıştır. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri 2015 kapsamında (10-11 Aralık 2015) “Dünya’da Engelsiz Bilişim Uygulamaları ve Araştırma” panelinde oturum başkanlığı yapmıştır.

 

Prof. Dr. Gülseçen,  2003-2007 yılları arasında İÜ Fen Fakültesi Mezuniyet İnceleme Komisyonu Üyeliği, 2005 – 2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurul Üyeliğinde bulunmuştur. 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yöntem ve Teknikler Komisyon Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2012 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Bilişim Koordinasyon Kurulu (BKK) Üyeliği ve 2010 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyon Üyeliği devam etmektedir. AAAI (American Association for Artification Intelligence) birliği, Türk DECUS (Dec Users) Derneği, Women in Technology ve Türkiye Bilişim Derneği üyesi, Mantık Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

 

SCI, SSCI, AHCI ve alan indekslerine giren dergilerde yayınlanan 25 adet makalesi, 60 adet hakemli kongre/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayını, kitap, kitap bölümleri ve kitap editörlüğü yaptığı 8 adet yayını bulunmaktadır. İlgi alanları arasında başta Bilgisayar Programlama olmak üzere Sistem Analizi ve Tasarımı, Bilgi Yönetimi, İnsan Bilgisayar Etkileşimi ile e-Öğrenme yer almakta, bu konularda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermekte olup 22 yüksek lisans ve 6 doktora tezi yönetmiştir.

 

İngilizce, Bulgarca ve Rusça dillerini iyi derecede bilen Prof. Dr. Gülseçen, 2001 yılında Edinburgh (Scotland) ALT (Association for Learning Technology) Conference Best Poster Award ödülünü ve 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından Başarılı Araştırıcı Belgesi ödülüne layık görülmüştür. Üç kez (2002, 2005, 2009 yıllarında) TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik ödülü, bir kez de (2006) TÜBA Bilimsel Yayın Teşvik ödülü almıştır.